πλήρες κριτήριο αξιολόγησης, ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ κ.α.

πλήρες κριτήριο αξιολόγησης, ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ κ.α._watermark

Θέμα 19ο, πλήρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Δημοκρατία κ.λπ.

Θέμα 19ο, πλήρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Δημοκρατία κ.λπ._watermark

Θέμα 18ο, πλήρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ

Θέμα 18ο, πλήρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ_watermark

θέμα 11ο, κοινωνικοποίηση ως αλλοτρίωση

4.θέμα 11ο, κοινωνικοποίηση ως αλλοτρίωση_watermark

Θέμα Οικογένεια- Δημογραφικό Πρόβλημα, Μητρικός θηλασμός

1.Θέμα Οικογένεια- Δημογραφικό Πρόβλημα, Μητρικός θηλασμός_watermark

Θέμα 7ο: Βία –νεανική βία- χουλιγκανισμός

Θέμα 7ο, βία, νεανική βία, χουλιγκανισμός-converted
Το Σχολείο που έχουμε ανάγκη

Το σχολείο των αναγκών και των οραμάτων μας

Όσο το σημερινό σχολείο αδυνατεί να ικανοποιήσει τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, εξοστρακί­ζοντας πολλούς από τους κοινωνικά αδύ­νατους, και υποτάσσεται στη λογική της α­γοράς, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανά­γκη να ορθώσουμε ως αντίπαλον δέος το σχολείο των αναγκών και των οραμάτων μας. Βασική του αρχή είναι ότι δεν πρέπει να δημιουργεί «παραμελημένα» παιδιά, αλλά να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αναπτύξουν πολυδιάστατα την προσωπι­κότητα τους, να γίνουν ελεύθεροι και δη­μιουργικοί πολίτες, που να μπορούν να α­ντιμετωπίσουν κριτικά την κοινωνία, με την ενεργητική συμμετοχή τους και παρέμβαση σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δραστηριότητας. Γι’ αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ένα δημόσιο δωρεάν, δωδε­κάχρονο σχολείο, που ν’ αγκαλιάζει όλα τα παιδιά χω­ρίς διακρίσεις και φραγμούς.

Το σχολείο που θα μορφώνει, χωρίς να εξοντώνει την εφηβεία στον βωμό των εξετάσεων για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν μπορεί παρά να συνδυάζει αρμονικά θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, αλλά και θα προάγει τις αξίες της δημιουργικότητας, της ελευθερίας και όχι την απόρρι­ψη, την εκμετάλλευση και την περιθωριοποίηση. Σ’ αυτό το σχολείο η μόρφωση, η γνώση ως κοινωνικό α­γαθό, αποτελεί ισότιμο δικαίωμα όλων και παρέχεται σε όλους, έτσι ώστε να μπορούν να αποκτήσουν μια, με την πραγματική έννοια, γενική και ανθρωπιστική παι­δεία και τη δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακής μόρφωσης.

Στο σχολείο των αναγκών και των οραμάτων μας, ο μαθητής δεν αντιμετωπίζεται «σαν μπουκάλι που πρέ­πει να γεμίσει» με θραύσματα γνώσεων, ούτε ως αγ­χώδης μοριοσυλλέκτης, βαθμοθήρας και καταναλω­τής κατατεμαχισμένης γνώσης ή στενής ειδίκευσης και κατάρτισης, αλλά σαν «σπίρτο που πρέπει ν’ ανά­ψει». Με άλλα λόγια ως δρων υποκείμενο που συνεργάζεται με τους συμμαθητές του, με τη συμπαράσταση και καθοδήγηση των δασκάλων του, για να ανακαλύ­ψει τη γνώση. Γι’ αυτό και δεν έχει θέση η παραδοσιακή, δασκαλοκεντρική διδασκαλία, αλλά μια εκπαιδευ­τική διαδικασία που παίρνει υπόψη της τις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή, αναδεικνύοντας τις κλίσεις και τα χαρίσματα του. Μια σύγχρονη μορφή διδασκαλίας αντιμετωπίζει τον μαθητή ως δρων υποκείμενο, τουδιεγείρει την παρατηρητικότητα, τον ενθαρρύνει να πάρει αποφάσεις, να διαμορφώσει κριτήρια, να παρουσιάσει επιχειρήματα, αντί να τον ταυτίζει με ιδέες, συναισθήματα ή πρόσωπα.

Σ’ αυτό το σχολείο, μπορούν οι διδάσκοντες να λειτουργήσουν ως πραγματικοί παιδαγωγοί, εμψυχωτές και συντονιστές μιας μαθητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η παιδαγωγική ελευθερία, η ελευθερία του ανθρώπου που διδάσκει, χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη των διοικητικών παρεμβάσεων και τηςχειραγώγησηςμε την κατ’ επίφαση αξιολόγηση, είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να μετατραπούν οι σχολικές αίθουσες σε συλλογικά εργαστήρια γνώσης και πολιτισμού. Η συλλογική προσπάθεια -και μέσα σε αυτήν η ανάπτυξη της ατομικότητας- παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι’ αυτό και αξίες όπως δημοκρατία, συνεργασία, αλληλεγγύη μπορούν να αντικαταστήσουν τον ανταγωνισμό, τον ατομικισμό και την υποταγή που κυριαρχούν στο σημερινό σχολείο.

«Για να διατηρήσουμε το δικαίωμα στο όνειρο πρέπει να αντικρίσουμε κατάματα τον εφιάλτη». Η αλήθεια είναι ότι από τη δεκαετία του ‘70 στην Ευρώπη καταρρίπτεται ο μύθος ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει σαν τον Μεγάλο Εξισωτή, σαν τον θεσμό που μπορεί να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, σε μια κοινωνία με άνιση κατανομή πλούτου και εξουσίας. Το σχολείο είναι μέρος του κόσμου. Σε μια κοινωνία διαιρεμένη σε τάξεις το σχολείο δεν μπορεί παρά να είναι ταξικό. Ό,τι συμβαίνει στο σχολείο αντανακλά τόσο την εκμετάλλευση όσο και τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση.

Γι’ αυτό και σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε έχουμε ανάγκη από την ανάπτυξη ενός κοινωνικό μορφωτικού κινήματος, με βασικό αίτημα το σχολείο των αναγκών και των οραμάτων μας. Ας αποδεχτούν, την πρόκληση. Το σχολείο χρειάζεται μια συνολική έξοδο και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν όλοι οι παράγοντές του πειστούν ότι ο κόσμος πρέπει και μπορεί αλλάξει.

Γιώργος Κ. Καββαδίας, εκπαιδευτικός –ερευνητής,Πέμπτη 15 Μαΐου 2003, εφημερίδα Έθνος, διασκευή

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (90 -110 λέξεις)

25 μονάδες

 

Β1. Να καταθέσετε την άποψή σας σε μία παράγραφο (80 -90 λέξεις) σχετικά με το περιεχόμενο του ακόλουθου αποσπάσματος από το κείμενο (4η παράγραφος): «Σ’ αυτό το σχολείο μπορούν οι διδάσκοντες να λειτουργήσουν ως πραγματικοί παιδαγωγοί, εμψυχωτές και συντονιστές μιας μαθητοκεντρικής εκπαιδευτική διαδικασίας»

12 μονάδες

 

Β2. Να εξετάσετε τη δομή και τον τρόπο που αναπτύσσεται η 3η  παράγραφος («Στο σχολείο των αναγκών και των οραμάτων μας… συναισθήματα ή πρόσωπα»)

8 μονάδες

 

Β3.Να αναλύσετε τη λειτουργία της (μεταβατικής) 4ης παραγράφου στη συνεκτικότητα των νοημάτων του κειμένου

7 μονάδες

 

Β4.

α)Να δώσετε την ερμηνεία των παρακάτω λέξεων: επιτακτική, βαθμοθήρας, χειραγώγησης, ταξικό, κινήματος

β)Να γράψετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων του κειμένου: εξοστρακί­ζοντας, πολυδιάστατα, φραγμούς, διεγείρει

8 μονάδες

 

Γ.Πολύς λόγος έχει γίνει, στην Ελλάδα και διεθνώς, για τη φιλοσοφία και τον τρόπο οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, οι σύγχρονες αντιλήψεις προάγουν το ανθρωπιστικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αφού εξηγήσετε τους όρους «ανθρωπιστική»και «τεχνοκρατική» εκπαίδευση, να καταστήσετε σαφές σε μία επιστολή που θα αποστείλετε στον υπουργό Παιδείας, γιατί το ανθρωπιστικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι το καταλληλότερο και το πιο αποτελεσματικό (550-600 λέξεις)

40 μονάδες

 

Επιμέλεια: Χριστόφορος Βλάχος, φιλόλογος

Πρότυπα και Είδωλα

Πρότυπα – Είδωλα

Επιμέλεια: Χριστόφορος Βλάχος, φιλόλογος

Τα έτοιμα σχήματα

Κατά γενική θεώρηση, εκείνο που προκαλεί βαθύτατη εντύπωση είναι η ταλαιπωρία των έτοιμων σχημάτων. Αυτό έχει και την καλή και την ανάποδη όψη του. Δεν υπάρχει, φυσικά, εποχή όπου τα έτοιμα σχήματα να πλαισιώνονται από την ολοκληρωτική κοινή συγκατάθεση. Αλλά και κάθε εποχή προπαρασκευάζει ή αποδέχεται κάποια σχήματα. Αλλιώτικα, η συμβίωση γίνεται αδύνατη.

[…] Τα έτοιμα σχήματα άλλοτε ανταποκρίνονται σε αναμφισβήτητες και αναπόφευκτες πραγματικότητες και άλλοτε αποτελούν αναπαυτικές συμβάσεις. Ο καθένας δεν είναι πλασμένος, για να γκρεμίζει και να ξαναδημιουργεί τον κόσμο, ακόμη και μέσα του μόνο. Ο ρόλος αυτός ανήκει στ’ ανήσυχα πνεύματα, στους ανθρώπους του πεπρωμένου. Είναι ρόλος σκληρός, που προσφέρει, ωστόσο, βαθύτατη ηδονή. Αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν μήτε τον καιρό μήτε τη διάθεση και τη δυνατότητα να επιχειρήσουν ανακατατάξεις. Εκείνο που κυριότατα τους ενδιαφέρει είναι το να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, για να βρίσκονται σε κάποια αρμονία με τον ολόγυρά τους κόσμο και να ευδοκιμούν απερίσπαστοι.

[…] Η εποχή δεν ευνοεί έτοιμα σχήματα. Ακόμη και τα ωφέλιμα έτοιμα σχήματα κακοπαθαίνουν, μόνο και μόνο γιατί είναι έτοιμα. Ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να διαβεβαιώσει την ύπαρξή του, καμιά φορά  και με την άγονη αντίρρηση μόνο.  Μέσα του υπάρχει μια αδιάκοπη εναντίωση. Το βλέπουμε αυτό καθαρότερα στη συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων. Και συχνά είμαστε πρόθυμοι να το καταραστούμε, γιατί φτάνει ίσαμε την υπερβολή και δημιουργεί καταστάσεις απαράδεκτες. Όταν μισός αιώνας έχει στο ενεργητικό του ή στο παθητικό του, κατά την περίσταση, δύο απερίγραπτους πολέμους, ένα πλήθος επαναστάσεις, ένα άλλο πλήθος τοπικές διαμάχες και συγκρούσεις, είναι πολύ δύσκολο ν’ ανεχθεί τα έτοιμα σχήματα.

[…] Ο αιώνας μας, καθώς δεν αισθάνεται ιδιαίτερη κλίση προς τα έτοιμα σχήματα, μολονότι πολλοί είναι πρόθυμοι να του τα κατασκευάσουν, έτσι δεν αισθάνεται ιδιαίτερη συμπάθεια και προς τα νωθρά, σταματημένα πνεύματα, προς τις ασάλευτες καταστάσεις. Τα μαραμένα δειλινά, οι άνθρωποι που δεν αγαπούν τη μετακίνηση, οι αργοκίνητες συνομιλίες, όταν δεν αποτελούν λυτρωτική έκφραση απαυδημού, ανήκουν ανέκκλητα στη λυρική φαντασμαγορία του παρελθόντος. Είναι μορφές αναδρομής σε κόσμους ηρεμότερους, βεβαιότερους ίσως για τον εαυτό τους, αλλά και ανίκανους να ενταχθούν στον πυρετό του καιρού. Γιατί τώρα ο ιστορικός χρόνος κατέχεται από υψηλό πυρετό. Ο υψηλός πυρετός συχνά συνοδεύεται και από παραληρήματα. Μπορεί να μη μας αρέσουν, αυτό είναι δικαίωμά μας, άλλωστε, αλλά δεν είναι και λιγότερο δικαιολογημένα για τούτο. Αυτά τα παραληρήματα, αυτές οι αιχμές μας προκαλούν συχνά αποκαρδίωση. Αλλά πέρ΄ από την αποκαρδίωση δεν λείπει έδαφος, που μπορεί να περπατήσει κανείς, χωρίς να σκοντάψει

Τα έτοιμα σχήματα, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Ο σύγχρονος άνθρωπος, Οι εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1995

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (80- 90 λέξεις)

25 μονάδες

Β1. Να αναπτύξετε σε 80 -90 λέξεις το περιεχόμενο του ακόλουθου αποσπάσματος από το κείμενο: «H εποχή δεν ευνοεί τα έτοιμα σχήματα»

 10 μονάδες

Β2. Το κείμενο είναι στοχαστικό δοκίμιο. Να εντοπίσετε πέντε χαρακτηριστικά του, που να επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη (παραθέτοντας παραδείγματα μέσα από το κείμενο)

10 μονάδες

Β3. Να δικαιολογήσετε τη χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου στο κείμενο

5 μονάδες

Β4.

α. Να γράψετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων: πλαισιώνονται, επιχειρήσουν, ευδοκιμούν, αρμονία, κακοπαθαίνουν (Μονάδες 5)

β. Να σχηματίσετε ονοματικά σύνολα προσθέτοντας ουσιαστικά μπροστά από τα επίθετα: ολοκληρωτική, βαθύτατη, αδιάκοπη, απερίγραπτους, λυτρωτική [να διατηρήσετε την γένος, τον αριθμό και την πτώση των επιθέτων] (μονάδες 5)

 10 μονάδες

Γ. Τα πρότυπα, αναμφισβήτητα, έχουν τεράστια προσφορά, τόσο στην προσωπικότητα του ατόμου όσο και στην κοινωνική ισορροπία. Σε μια επιφυλλίδα 550 -600 λέξεων, να καταγράψεις την άποψή σου για την αναγκαιότητα των προτύπων για όλους και ειδικά για τους νέους και, παράλληλα, να τοποθετηθείς σχετικά με το είδους των προτύπων που κυριαρχούν στο σύγχρονο δημόσιο λόγο

40 μονάδες