Α Λυκείου -Αναλφαβητισμός- Τα παιδιά μελετούν αλλά δεν κατανοούν

Α Λυκείου -Αναλφαβητισμός- Τα παιδιά μελετούν αλλά δεν κατανοούν

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΥΦΟΣ ερωτήσεις, προσωπικός τόνος, ευθύς -πλάγιος, μικροπερίοδος -μακροπερίοδος κ.α.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΥΦΟΣ ερωτήσεις, προσωπικός τόνος, ευθύς -πλάγιος, μικροπερίοδος -μακροπερίοδος κ.α.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ- κυριολεκτικό, μεγαφορικό -επίσημο, ανεπίσημο, επιστημονικοί- τεχνικοί όροι, λεξιλογικές ασκήσεις

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ- κυριολεκτικό, μεγαφορικό -επίσημο, ανεπίσημο, επιστημονικοί- τεχνικοί όροι, λεξιλογικές ασκήσεις

Γλώσσα, γλωσσικές ποικιλίες, γλώσσα και διάλογος, Α Λυκείου

Γλώσσα, γλωσσικές ποικιλίες, γλώσσα και διάλογος, Α Λυκείου_watermark

Ο πρόλογος και ο επίλογος

Ο πρόλογος και ο επίλογος_watermark

Α’ Λυκείου- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.Α Λυκείου- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ_watermark

Περίληψη -και σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης

2.Περίληψη -και σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης_watermark

Α’ Λυκείου, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

2.Α Λυκείου, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0.ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_watermark