ΘΕΜΑ 21ο, κριτήριο αξιολόγησης, επιστήμη, τεχνολογία, κλωνοποίηση, ευθανασία

ΘΕΜΑ 21ο, επιστήμη τεχνολογία_watermark

θΕΜΑ 22ο, κριτήριο αξιολόγησης, μνημεία- μουσεία, επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα, Τέχνη

θΕΜΑ 22ο, μνημεία- μουσεία, επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα, Τέχνη_watermark

Θέμα 22ο, διαγράμματα, μνημεία/μουσεία- επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα – Τέχνη

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ- μνημεία -μουσεία- επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα, Τέχνη_watermark

Θέμα 20ο, κριτήριο αξιολόγησης, λαϊκισμός – μεσσιανισμός – ολοκληρωτικές αντιλήψεις – τρομοκρατία – εθελοντισμός

πλήρες κριτήριο αξιολόγησης, ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ κ.α._watermark

Θέμα 20ο, διαγράμματα, ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ κ.α.

διαγράμματα, ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ κ.α.

Θέμα 19ο, κριτήριο αξιολόγησης, δημοκρατία – απολιτικοποίηση – δημοκρατία και σχολείο – διάλογος

Θέμα 19ο, πλήρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Δημοκρατία κ.λπ._watermark

Θέμα 18ο, κριτήριο αξιολόγησης, παγκοσμιοποίηση – Ευρωπαϊκή Ένωση – πόλεμος/ειρήνη – διεθνείς οργανισμοί

Θέμα 18ο, πλήρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ_watermark

Θέμα 18ο, διαγράμματα, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΕ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ- ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗ

θέμα 18ο- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΕ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ- ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗ_watermark

Θέμα 19ο, διαγράμματα, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΑΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΔΙΑΛΟΓΟΣ

19ο θέμα-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΑΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΔΙΑΛΟΓΟΣ_watermark

Α Λυκείου -Αναλφαβητισμός- Τα παιδιά μελετούν αλλά δεν κατανοούν

Α Λυκείου -Αναλφαβητισμός- Τα παιδιά μελετούν αλλά δεν κατανοούν