Υπεύθυνος Φροντιστηρίου: Χριστόφορος Βλάχος, Φιλόλογος

Τηλ: 2661303595 – 6985834680

email: christoph.vlachos@gmail.com