Ανεργία

Ανεργία

Ανεργία είναι η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας αμειβόμενης ανάλογα με τα προσόντα και τις κλίσεις ενός ατόμου. Το φαινόμενο αυτό, όταν μεγεθύνεται, μετατρέπεται σε κοινωνικό φαινόμενο με πολλαπλές επιπτώσεις. Μορφές ανεργίας είναι η εποχιακή (αναγκαστική ανεργία σε μια ορισμένη εποχή του χρόνου, π.χ. στην τουριστική οικονομία), η τεχνολογική ανεργία (σχετίζεται με την μηχανοποίηση της εργασίας που καταργεί θέσεις εργασίας) και η διαρθρωτική ανεργία (σχετίζεται με αλλαγές στην οικονομία ή την παρατεταμένη οικονομική κρίση). Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους, όπως καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία.

 

Αίτια του φαινομένου

Οικονομικά αίτια (δομική ανεργία)- αντικειμενικά/ κοινωνικά αίτια

 • Η οικονομική κρίση που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη της παραγωγής και περιορίζει (ή δεν αναπτύσσει) τις θέσεις εργασίας
 • Η μετακίνηση βιομηχανικών επιχειρήσεων από χώρες του Δυτικού Κόσμου σε χώρες του αναπτυσσόμενου, λόγω των χαμηλών αμοιβών και της απουσίας εργασιακών δικαιωμάτων σε αυτόν.
 • Εταιρίες, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος εργασίας και να διευρύνουν τα κέρδη τους, προχωρούν σε απολύσεις, εντατικοποιώντας την εργασία των εναπομεινάντων εργαζομένων.

 

Αίτια που σχετίζονται με την τεχνολογία (τεχνολογική ανεργία)- αντικειμενικά/ κοινωνικά αίτια

 • Η μηχανοποίηση της παραγωγής, επίπτωση της οποίας είναι και είναι η κατάργηση θέσεων εργασίας (τεχνολογική ανεργία).
 • Η απουσία κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με την αδυναμία της Πολιτείας να επιλύσει το θέμα δημιουργώντας θεσμούς επιμόρφωσης.

 

Η νοοτροπία στην αναζήτηση εργασίας, ιδιαίτερα από τους νέους

 • Η ανυπαρξία του επαγγελματικού προσανατολισμού ή η υποτυπώδηςπαρουσία του στο εκπαιδευτικό σύστημα, που οδηγεί στην υπερσυγκέντρωση εργαζομένων σε κάποιους τομείς και στην έλλειψη σε άλλους
 • Η στροφή των νέων σε επαγγέλματα υψηλής μόρφωσης και η συνακόλουθη άρνησή τους να ασκήσουν χειρωνακτικά επαγγέλματα ή να απασχοληθούν στην αγροτική παραγωγή.

 

Συνέπειες

Για το άτομο

 • Αδυναμία ικανοποίησης των βιοτικών του αναγκών από τον άνεργο, πράγμα που, εκτός από τον ίδιο, πλήττει και την οικογένειά του συνολικά (βιοτικός –υλικός τομέας).
 • Η ανεργία, ειδικά η παρατεταμένη, δημιουργεί στο άτομο συναισθήματα μειονεξίας, ψυχικής εξουθένωσης και απογοήτευσης (ψυχικός –συναισθηματικός τομέας).
 • Η σχέση του ανέργου με τον κοινωνικό περίγυρο πλήττεται, αφού ο άνεργος, σε γενικές γραμμές αυτοπεριθωριοποιείται και γίνεται αντικοινωνικός (κοινωνικός τομέας).
 • Η παρατεταμένη ανεργία, αντικειμενικά, φθείρει και τις δεξιότητες του εργαζόμενου, ενώ η μη ικανοποίηση της έμφυτης τάσης για δημιουργία περιορίζει τις πνευματικές ικανότητες συνολικά (επαγγελματικός –υλικός τομέας).

 

Για την κοινωνία

 • Διαιωνίζονται οι κοινωνικές ανισότητες και το χάσμα ανάμεσα στους έχοντες και μη, με αποτέλεσμα να πλήττεται η κοινωνική συνοχή (κοινωνικός τομέας).
 • Ενισχύεται η περιθωριοποίηση και η εξαθλίωση στην κοινωνία, πράγμα που οδηγεί στην έξαρση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας όπως η βία, η παραβατικότητα και ο ρατσισμός (κοινωνικός τομέας).
 • Η περιθωριοποίηση των ανέργων τους ωθεί στην παθητικοποίηση και στην αδιαφορία, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το πολίτευμα της δημοκρατίας που θεμελιώνεται στη συμμετοχή των πολιτών (πολιτικός τομέας).
 • Ενισχύεται η μετανάστευση, πράγμα που δημιουργεί πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα όπως η αποξένωση ατόμων από την οικογένειά τους και η απώλεια δυναμικού για τη χώρα, ιδιαίτερα νέων σε ηλικία ατόμων (κοινωνικός τομέας).
 • Η ύπαρξη υψηλών ρυθμών ανεργίας πιέζει τους ήδη εργαζόμενους, που απειλούνται με απώλεια της θέσης εργασίας τους, με αποτέλεσμα να φοβούνται να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο για αυτούς (επαγγελματικός -υλικός τομέας).
  • Πλήττεται η οικονομία της χώρας, καθώς δεν αξιοποιείται το εργατικό δυναμικό της (οικονομικός –υλικός τομέας).

 

Τρόποι αντιμετώπισης

Όσον αφορά στους εργαζόμενους

 • Ουσιαστικός επαγγελματικός προσανατολισμός, ενταγμένος στο σχολικό πρόγραμμα.
 • Διαμόρφωση ενός συστήματος «δια βίου» κατάρτισης και επιμόρφωσης, ώστε να υπάρχει άμεση προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην εργασία.
 • Αλλαγή νοοτροπίας και επιλογή επαγγέλματος με βάση την αποκατάσταση και όχι το κοινωνικό κύρος και το «φαίνεσθαι»

 

Σχετικά με την οργάνωση της οικονομίας

 • Αποκέντρωση και ανάπτυξη της υπαίθρου, με παράλληλη αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), με απόδοση κινήτρων από την πλευρά της Πολιτείας
 • Όσον αφορά στους σχεδιασμούς της οικονομικής πολιτικής από την Πολιτεία, να ευνοεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενίσχυση, παράλληλα, των δημοσίων έργων και της κρατικής οικονομικής δραστηριότητας συνολικά.
 • Έχει διατυπωθεί η άποψη πως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας θα αποτελούσε η μείωση των ωρών εργασίας ή των ορίων ηλικίας των ήδη εργαζομένων, ώστε να ελευθερωθούν θέσεις εργασίας. Το επίδικο βέβαια είναι το ύψος των αμοιβών και των συντάξεων που θα δοθούν από εργοδότες και κράτος, σε μια τέτοια περίπτωση

 

οι δυο θεμέλιοι λίθοι της ευτυχίας: αγάπη και δουλειά

 (Σίγκμουντ Φρόιντ)

 

Επιμέλεια: Χριστόφορος Βλάχος, φιλόλογος

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *